กำลังโหลดข้อมูล

Go to Top

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บริษัท บิซ่า เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

หลักสูตรที่เปิดสอนView More

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ Demy Is

ผู้ดูแลเป็นผู้ลงทะเบียน
ระดับการศึกษา : ระดับ 1
1 วิชา
100.0 exp
View More

การพัฒนาระบบบน Biz Portal

ผู้ดูแลเป็นผู้ลงทะเบียน
ระดับการศึกษา : ระดับ 1
3 วิชา
1100.0 exp
View More

การพัฒนาระบบบน Citizen Portal (App ทางรัฐ)

ผู้ดูแลเป็นผู้ลงทะเบียน
ระดับการศึกษา : ระดับ 1
3 วิชา
300.0 exp
View More

ข่าวและกิจกรรม View More